گزارش تصویری نشست دبیران مناطق دهگانه به میزبانی پارک علم و فناوری هرمزگان

اخبار پارک
21 دی 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری نشست دبیران مناطق دهگانه به میزبانی پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان