گزارش تصویری کارگاه مدیریت و افزایش بهره وری کسب وکارها

اخبار پارک
21 دی 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری کارگاه مدیریت و افزایش بهره وری کسب وکارها

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان