گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی ایران قوی با حضور شرکت های فناور و دانش بنیان هرمزگانی

اخبار پارک
10 دی 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی ایران قوی با حضور شرکت های فناور و دانش بنیان هرمزگانی

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان