فراخوان برگزاری دوره پنجم شناخت و آشنایی با بازار کسب وکار(کمپ همراهی)

اخبار پارک
09 دی 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
فراخوان برگزاری دوره پنجم شناخت و آشنایی با بازار کسب وکار(کمپ همراهی)

به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل پارک علم وفناوری هرمزگان، دکتر صمصام پور مدیر مرکز رشد واحدهای فناورازآغاز فراخوان پذیرش ثبت نام هسته ها و واحدهای فناور مستقردرپارک علم وفناوری هرمزگان خبر داد و افزود جهت انجام فرایند ثبت نام درفراخوان کنونی دوره پنجم کمپ همراهی متقاضی بایستی ازطریق مراجعه به سایت پارک علم وفناوری هرمزگان به آدرس hmstp.ir مراجعه فرمایید و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07631017123 (آقای حیدری) تماس حاصل فرمایید.

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان