ششمین رویداد “فولادی شو” به گزارش تصویر

اخبار پارک
15 آذر 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
ششمین رویداد “فولادی شو” به گزارش تصویر

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان