گزارش تصویری نشست هم اندیشی مدیران پارک با شرکت ها، موسسات و واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان

اخبار پارک
07 آبان 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری نشست هم اندیشی مدیران پارک با شرکت ها، موسسات و واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان