گزارش تصویری بازدی رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از برج فناوری هرمز

اخبار پارک
09 مهر 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری بازدی رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از برج فناوری هرمز

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان