گزارش تصویری انتقال تجربه موفق هم بنیان گذار همراه مکانیک و اسمارتاپ

اخبار پارک
06 مهر 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری انتقال تجربه موفق هم بنیان گذار همراه مکانیک و اسمارتاپ

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان