مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری هرمزگان خبر داد:شورای علمی و فناوری پارک با حضور رئیس و اعضاء برگزار شد

اخبار پارک
02 شهریور 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری هرمزگان خبر داد:شورای علمی و فناوری پارک با حضور رئیس و اعضاء برگزار شد

شورایعلمی و فناوری پارک با حضور اعضاء با استناد به اهمیتی که در تسهیل پذیرش شرکت ها در واحدهای موسسات دارد، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان: مدیر موسسات و بازاریابی در حاشیه جلسه که اهمیت آن بر مقایسه برنامه های مستقبلی موسسات و پارک ها قایل شده است، برنامه ها و تصمیمات مربوط به رشد اقماری و همچنین آیین نامه حق بالاسری قراردادهای پژوهشی و فناوری مطرح شد.

ندا بهمنی تصریح کرد:در جلسه مذکور اهمیت تصمیمات مربوط به رشد اقماری موسسات پارکی بیان شد. توسعه مراکز رشد اقماری، باعث ایجاد فضای کارآفرینانه و تحقق اهداف این موسسات خواهد شد. اهمیت این تصمیم بر اهمیت شبکه های توسعه فناوری و تجاری می افزاید و تسریع فرآیند تبادل دانش، نوآوری و فرآیندهای تحقیق و توسعه را تسهیل می کند.

وی تصریح کرد: در این جلسه بحث ها و تصمیمات مربوط به آیین نامه حق بالاسری قراردادهای پژوهشی و فناوری به شدت مورد تاکید قرار گرفت. این آیین نامه با ارائه تسهیلات و حمایت های لازم به شرکت های پژوهشی و فناوری، اقدامات بیشتری در راستای توسعه این بخش انجام می دهد. اعمال حق بالاسری در قراردادهای پژوهشی و فناوری، به دستیابی به نتایج بهتر در فرآیند تحقیق و توسعه کمک می کند و اهمیت بالقوه این بخش را بر جامعه دانش بنیان تاکید می کند.

مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری در انتها گفت: در نهایت، ضرورت توجه به نیازهای شرکت های پژوهشی و فناوری در توسعه موسسات پارکی و مهمیت حمایت دولت از این بخش نیز مورد بحث قرار گرفت. این شرکت ها با ارایه تکنولوژی های نوین و نوآورانه، نقش مهمی در تحرک اقتصادی دارند و بنابراین، حمایت صحیح و قوی از آنها امری ضروری است.

لازم به ذکر است در این جلسه با پذیرش شرکت طنین صنعت در حوزه موسسات موافقت گردید.

انتهای پیام:/

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان