فراخوان اعطای گرنت رشد پارک علم و فناوری منتشر شد+لینک دریافت کاربرگ

اخبار پارک
29 مرداد 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
فراخوان اعطای گرنت رشد پارک علم و فناوری منتشر شد+لینک دریافت کاربرگ

با مشارکت پارک علم و فناوری هرمزگان و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات،گرنت رشد به شرکت‌های فعال در حوزه ICT تا سقف 840 میلیون تومان اعطا می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور گفت: با عنایت به ماموریت پارک در راستای کمک به ایجاد شرکتهای فناور و حمایت از دستیابی به فناوریهای مورد نیاز در شبکه ملی اطلاعات، پارک فاوا با همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان نسبت به ارائه گرنت حمایت از توسعه فناوری به شرکتهای نوپای عضو شبکه تاد اقدام می کند.

وی تصریح کرد:شرایط اصلی اعطای اعتبار فوق به شرح ذیل است: پروژه های معرفی شده باید جنبه توسعه فناوری داشته و گرنت فوق شامل هزینه های بازاریابی، توسعه شرکت و توسعه خط تولید نمی شود.

دکتر صمصام پور بیان داشت: سقف هزینه پروژه ها برابر دوازده میلیارد ریال است که از این سقف حداکثر 8.400 میلیون ریال در قالب گرنت خطرپذیر از سوی پارک فاوا تامین میشود مابقی هزینه پروژه می بایست توسط شرکت (به صورت نقدی و یا از محل صرفه جویی هزینه ها) تامین شود.

این مقام مسئول بیان کرد:  سقف هزینه پروژه ها برای موضوعات اولویت دار مندرج در جدول یک (پیوست، اولویتهای فراخوان ۱۴۰۱) با ضریب مربوطه افزایش می یابد. لیکن در هر صورت سقف گرنت خطر پذیر اعطایی همان مبلغ 8.400 میلیون ریال خواهد بود.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور تصریح کرد:  واحدهای فناور متقاضی می بایست در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده باشند.

وی افزود: واحد فناور می بایست در زمان دریافت اعتبار تحقیقاتی در پارک یا مرکز رشد مربوطه به طور کامل مستقر باشد. هزینه های پرسنلی و هزینه های تحقیق و توسعه صرفا در صورت حضور و فعالیت در محل استقرار در شرکت قابل پرداخت خواهد بود.

صمصام پور بیان کرد: محصول خدمت پیشنهادی باید حداقل دارای شرایط (proof of consept) C.O.P بوده باشد و اعتبار پیشنهادی برای دستیابی به (MVP (minimum viable product و یا bench scale product)  BSPهزینه شود.

لازم به ذکر است مراحل ارزیابی و پذیرش درخواستها به شرح ذیل است و در انتها لینک دانلود اطلاعات تکمیلی قابل دریافت می باشد.

الف- تکمیل فرم خلاصه پروپوزال معرفی ایده تیم توسط شرکت متقاضی و ارسال به آدرس اعلام شده به همراه معرفی نامه پارک مرکز رشد و یا شتابدهنده محل استقرار شرکت

ب- ارزیابی فرم های ایده تیم و پذیرش اولیه (یک و نیم برابر ظرفیت) توسط پارک فاوا

ج- برگزاری جلسه توجیهی برای منتخبین پذیرش اولیه

د- داوری کاربرگ های پذیرش توسط داوران پارک فاوا

۷- پیشنهاد واحد فناور متقاضی از جنبه های زیر مورد داوری قرار گرفته و بر اساس آن انتخاب خواهد شد:

۱-۷- وجود بازار مناسب برای محصول و یا خدمت مورد نظر (market review)

۲-۷- امکان پذیری فنی دستیابی به محصول یا خدمت پیشنهادی

۳-۷- داشتن تیم نیروی انسانی متخصص مناسب برای اجرای پروژه و دستیابی به محصول

لازم به ذکر است ثبت نام از متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری دهم شهریورماه سال جاری پذیرفته خواهد شد.

لینک دریافت کاربرگ گرنت رشد

لینک دریافت اطلاعات تکمیلی و زمانبندی طرح

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان