آکادمی مهارت آموزی کیاسان برگزار کرد؛ نخستین‌ دوره ‘شهروند مسوول’ ویژه کودکان و نوجوان هرمزگانی

اخبار شرکت های مستقر
18 مرداد 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
آکادمی مهارت آموزی کیاسان برگزار کرد؛ نخستین‌ دوره ‘شهروند مسوول’ ویژه کودکان و نوجوان هرمزگانی

  نخستین‌ دوره ‘شهروند مسوول’ دوره طراحی شده از سوی آکادمی مهارت آموزی کیاسان ویژه کودکان و نوجوان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان؛شبنم عالی پور استاد و از کارشناسان ارشد حقوق عمومی در استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت‌:‌آموزش‌اصول‌شهروندی‌از‌سنین‌کودکی‌می‌تواند‌نهادینه‌شدن‌حقوق‌شهروندی،‌وضعیت‌اجتماعی،‌بهداشتی،‌فرهنگی ومشارکت های اجتماعی در جامعه بهبود بخشد.
عالی‌پور‌افزود‌:‌آموزش‌های شهروندی‌را‌به‌یک‌پروسه و فرایندی تبدیل کرده است که می تواند از سنین کودکی آغاز شود و چه بساشهرداری بندرعباس و معاونت های اجتماعی به منظور بستر سازی آموزش شهروندی باید از این آموزش ها حمایت کنند.
عالی پور افزود: از طریق آموزش های شهروندی، حس مسوولیت پذیری اجتماعی در برابر مسائل عمومی و مشارکت در مسائل شهری وکشوری می تواند افزایش پیدا کند.
عالی پور درباره اهمیت آموزش های شهروندی به والدین، گفت: منظور از آموزش های والدین، به نحوی همراه و همگام ساختن کودکان باوالدینشان است. در واقع از طریق برخی بازی های گروهی مانند مادر و کودک سعی می کنیم بسیاری از مسائل شهروندی که حتیمادران از آن اطلاع کافی ندارند و هدف از آنها را نمی دانند به آنها نیز انتقال دهیم.
عالی پور درباره سرفصل های این دوره گفت: موضووعاتی از قبیل زیست شهری، اخلاق‌و رفتار شهروند و سلامت شهری، قانون گرایی،فرهنگ آپارتمان نشینی، سازمان های جهانی و عام المنفعه تنها بخشی از آموزش های این دوره است.

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان