سی و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و دومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی

اخبار پارک
17 تیر 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
سی و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و دومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان