گزارش تصویری کارگاه آموزشیOKR

اخبار پارک
10 تیر 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری کارگاه آموزشیOKR

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان