کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند های مالی و مالیات در پارک علم و فناوری کرمان برگزار می شود

فراخوان ها
08 خرداد 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند های مالی و مالیات در پارک علم و فناوری کرمان برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان