اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند برگزار شد

اخبار پارک
30 اردیبهشت 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند برگزار شد

اولین همایش توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند با حضور صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه به میزبانی مجتمع عالی مینابُ دانشگاه هرمزگان برگزار شد.

این همایش با محور ویژه بکارگیری کشاورزی هوشمند با هدف توسعه منطقه مکران و در  بخش های تخصصی کشاورزی، هوشمندکاربرد اینترنت اشیاء، وب، یادگیری ماشین و رایانش ابری در کشاورزی هوشمند،کاربرد ربات و پهپاد در کشاورزی هوشمند، مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز، باغ ها و گلخانه های هوشمند،آبیاری و سامانه های هوشمند، سنجش از دور بر پایه برنامه های کاربردی مبتنی بر ماهواره، جنبه های اقتصادی-اجتماعی کشاورزی هوشمند و آموزش در فناوری های نوین کشاورزی و در بخش های عمومی کشاورزی، تنش‌های محیطی،ژنتیک، به نژادی و بیوتکنولوژی،تغییر اقلیم و مدل سازی محصولات کشاورزی، تولید محصولات ارگانیک، کاربرد آب های نامتعارف، بهبود کارایی مصرف منابع برگزار گردید.

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان