گزارش تصویری کارگاه آموزشی حرکت به سمت بازارهای جهانی به کمک یادگیری مهارت های نرم

اخبار پارک
25 اردیبهشت 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری کارگاه آموزشی حرکت به سمت بازارهای جهانی به کمک یادگیری مهارت های نرم

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان