گزارش تصویری جلسه هم اندیشی رئیس ستاد توسعه زیست فناوری با مدیران پارک هرمزگان و شرکت ها و واحدهای فناور

اخبار پارک
14 اسفند 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری جلسه هم اندیشی رئیس ستاد توسعه زیست فناوری با مدیران پارک هرمزگان و شرکت ها و واحدهای فناور

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان