رویداد “بیوتکنولوژی نیاز آنی، ضرورت آتی” برگزار شد

اخبار پارک
13 اسفند 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
رویداد “بیوتکنولوژی نیاز آنی، ضرورت آتی” برگزار شد

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان