جلسه هم اندیشی راه اندازی شاخه انجمن ژنتیک ایران در هرمزگان برگزار می شود

فراخوان ها
01 اسفند 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان