سومین دوره آموزش مبانی ایجاد کسب و کار”کمپ همراهی”، ویژه هسته¬های فناور دوره رشد مقدماتی مرکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار می شود

دوره ها
18 بهمن 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
سومین دوره آموزش مبانی ایجاد کسب و کار”کمپ همراهی”، ویژه هسته¬های فناور دوره رشد مقدماتی مرکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان