گزارش تصویری رویداد “اینوتکس پیچ” بندرعباس

اخبار پارک
13 بهمن 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری رویداد “اینوتکس پیچ” بندرعباس

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان