گزارش تصویری نشست معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان هرمزگان

اخبار پارک
08 بهمن 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری نشست معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان