رویداد “تانا” هرمزگان به روایت تصویر

اخبار پارک
26 دی 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
رویداد “تانا” هرمزگان به روایت تصویر

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان