نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی1401 برگزار می شود

دوره ها
30 آذر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان