گزارش تصویری بازدیدکنندگان از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار هرمزگان

اخبار پارک
14 آذر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری بازدیدکنندگان از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان