در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری:کارگاه آموزشی روش های مقابله با آسیب های زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

اخبار پارک
14 آذر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری:کارگاه آموزشی روش های مقابله با آسیب های زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان