کمپ شنبه های IPبه همت پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود

فراخوان ها
13 آذر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
کمپ شنبه های IPبه همت پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود

blank

کمپ شنبه های IPتوسط پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

 راهنمای شرکت در رویدادکمپIP

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان