نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار هرمزگان آغاز به کار کرد

فراخوان ها
12 آذر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار هرمزگان آغاز به کار کرد

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان