گزارش تصویری افتتاح بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

اخبار پارک
12 آذر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری افتتاح بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان