گزارش تصویری جلسه هم اندیشی کارکنان پارک علم و فناوری

اخبار پارک
05 آذر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری جلسه هم اندیشی کارکنان پارک علم و فناوری

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان