بازدید پرسنل اداره آب و فاضلاب استان هرمزگان از برج فناوری هرمز

اخبار پارک
30 آبان 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
بازدید پرسنل اداره آب و فاضلاب استان هرمزگان از برج فناوری هرمز

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان