دوره آموزشی تدوین برنامه کسب و کار توسط دانشگاه تفرش برگزار میشود

دوره ها
03 آبان 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
دوره آموزشی تدوین برنامه کسب و کار توسط دانشگاه تفرش برگزار میشود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان