کارگاه مهندسی پروتئین با رویکرد تولید محصولات زیست فناوری برگزار می شود

فراخوان ها
20 مهر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
کارگاه مهندسی پروتئین با رویکرد تولید محصولات زیست فناوری برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان