وبینار آشنایی با گیاه دارویی مورینگا در دانشگاه تفرش برگزار می شود

دوره ها
20 مهر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
وبینار آشنایی با گیاه دارویی مورینگا در دانشگاه تفرش برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان