اختتامیه نخستین استارت آپ ایونت دریابوم به گزارش تصویر

اخبار پارک
10 شهریور 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
اختتامیه نخستین استارت آپ ایونت دریابوم به گزارش تصویر

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان