گزارش تصویری افتتاحیه مرکز نوآوری بندر خمیر

اخبار پارک
07 شهریور 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری افتتاحیه مرکز نوآوری بندر خمیر

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان