اطلاعیه در خصوص نحوه برگزاری جلسات و کارگاه های حضوری شرکت ها در محل پارک علم و فناوری

اخبار پارک
24 مرداد 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
اطلاعیه در خصوص نحوه برگزاری جلسات و کارگاه های حضوری شرکت ها در محل پارک علم و فناوری

اطلاعیه

با سلام و احترام؛

بدینوسیله به اطلاع کلیه مدیران شرکت ها، موسسات و واحدهای فناور می رساند در خصوص برگزاری کارگاه ها، سمینارها وسایر برنامه های جانبی موارد ذیل رعایت گردد.

1-برای استفاده از سالن کنفرانس حداقل 72 ساعت پیش از برگزاری جلسات؛ تاریخ، ساعت و عنوان کارگاه، جلسه و… بصورت کتبی همراه با امضای فرد حقیقی یا حقوقی تحویل دبیرخانه پارک گردد.

2-برای استفاده از سالن VIP نیز پیش از برگزاری جلسه حداقل 8 ساعت پیش از برگزاری جلسه اقدام به هماهنگی با واحد روابط عمومی نمایید

3-درصورتی که عنوان جلسه مغایر با درخواست کتبی که به دبیرخانه پارک اعلام گردیده متفاوت باشد از برگزاری جلسه مذکور جلوگیری خواهد شد.

4-برای جلسات غیر مرتبط با نوع فعالیت شرکت ها هماهنگی با حراست پارک الزامی می باشد و پس از تایید مسئول حراست هماهنگی برای تعیین زمان و تاریخ با واحد روابط عمومی جهت انعقاد قرارداد صورت پذیرد.

5-مدیریت زمان جهت عدم تداخل جلسات با برنامه های سایر شرکت ها در اولویت قرار گیرد.

6-اولویت واگذاری اماکن تجمع(سالن کنفرانس و VIP) با شرکت های مستقر در پارک می باشد.

7-روزهای تعطیل رسمی هیچگونه خدماتی ارائه نمی گردد و هرگونه درخواست در ایام تعطیل رد خواهد شد.

8-تبلیغات غیر مرتبط با فعالیت شرکت ها در محل پارک ممنوع و مشروط به اخذ تاییدیه از دفتر حراست می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان