گزارش تصویری دومین نشست هم اندیشی مسئولین پارک با مدیران واحدهای فناور، موسسات و هسته های فناور

اخبار پارک
05 مرداد 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری دومین نشست هم اندیشی مسئولین پارک با مدیران واحدهای فناور، موسسات و هسته های فناور

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان