گزارش تصویری بازدید رئیس پارک فناوریICT از برج فناوری هرمز

اخبار پارک
05 تیر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری بازدید رئیس پارک فناوریICT از برج فناوری هرمز

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان