دکتر پویان ادیبی |مدیر مرکز رشد واحدهای فناور
null

پویان ادیبی

مدیر مرکز رشد جامع واحدهای فناور

عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان- استادیار مهندسی مکانیک

سوابق تحصیلی

 1. دانش آموخته دکتری تخصصی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۹- ۱۳۹۳
 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۴- ۱۳۸۶
 2. دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ۱۳۷۹- ۱۳۸۳
 3. دانش آموخته مرکز آموزشی شهید حقانی بندرعباس (استعدادهای درخشان)، ۱۳۷۲- ۱۳۷۹

سوابق آموزشی

تدریس دروس دانشگاهی:

 • جریان‌های دوفازی
 • روشهای محاسبات عددی در ژئوفیزیک
 • ترمودینامیک ۱
 • مکانیک سیالات ۱
 • انتقال حرارت ۱
 • سوخت و احتراق
 • استاتیک
 • زبان تخصصی

تدریس دوره آشنایی با شیرآلات صنعتی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی- منطقه هرمزگان- انبار نفت شهید رجایی، ۹ و ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

سوابق پژوهشی

کتاب‌های نوشته شده

 1. ع. امامی، پ. ادیبی، “مکانیک امواج دریا- مبانی، تئوری و کاربرد“، انتشارات دانشگاه هرمزگان، ۱۳۹۵
 2. م. ر. انصاری، ع. دارمی زاده، پ. ادیبی، “مقدمه‌ای بر مدلسازی و شبیه سازی جریان دوفازی گاز- مایع در لوله“، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس (در حال داوری)

مقالات مجلات علمی- پژوهشی

 1. م. ر. انصاری، ب. حبیب‌پور، ا. سلیمی، پ. ادیبی، “مطالعه تجربی فرکانس حباب‌های تیلور در جریان دو فازی گاز- مایع در داخل یک زانویی بزرگ”، مجله علمی- پژوهشی مهندسی مکانیک شریف (پاییز ۱۳۹۴)، دوره ۳-۳۱، شماره ۲، ص ۷۹-۸۸
 2. پ. ادیبی، م. ر. انصاری، “شبیه‌‌سازی عددی جریان دو فازی گاز- مایع در کانال افقی طویل و تعیین فرکانس اسلاگ با استفاده از مدل دوسیالی”، مجله علمی- پژوهشی مهندسی مکانیک شریف (پاییز ۱۳۹۴)، دوره ۳-۳۱، شماره ۲، ص ۶۷-۷۷
 3. R. Ansari, B. Habibpour, E. Salimi, P. Adibi, Experimental study of length, velocity and frequency of taylor bubbles in gas- liquid two- phase flow in a large bend, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 12, pp. 133- 144, 2014 (In Persian)
 4. R. Ansari, B. Habibpour, E. Salimi, P. Adibi, Experimental study of gas- liquid two- phase flow in the consecutive inclinations of a large bend, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 12, pp. 52- 60, 2014 (In Persian)
 5. R. Ansari, S. Jafari, R. Gheisari, P. Adibi, Numerical simulation and experimental investigation of the air- water two- phase flow patterns inside a ribbed horizontal duct, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 14, pp. 217- 226, 2014 (In Persian)
 6. R. Ansari, E. Salimi, B. Habibpour, P. Adibi, Numerical simulation and investigation of bubble velocity and deformation in inclined channel with two consecutive slopes using VOF- PLIC method, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 11, pp. 29- 36, 2014 (In Persian)
 7. R. Ansari, E. Salimi, B. Habibpour, P. Adibi, Three dimensional simulation of slug two- phase flow regime in a horizontal channel using VOF method, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 7, pp. 176- 182, 2014 (In Persian)
 8. Adibi, M. R. Ansari, Experimental Investigation of Slug Initiation to Upstream Conditions of Two Phases in Long Horizontal Channels in Two Fluids, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 3, pp. 27- 35, 2014 (In Persian)
 9. Adibi, M. R. Ansari, B. Habibpour, E. Salimi, Slug Frequency Evaluation in Long Horizontal Channel by Experimental Method, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 141- 149, 2014 (In Persian)
 10. ب. قدیری دهکردی، پ. ادیبی، “شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن”، مجله علمی- پژوهشی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، ۱۳۸۹، سال ۲۱، شماره ۲، ص‌ص ۱۰۹-۱۲۷

مقالات ارائه شده در همایش‌های بین‌المللی و ملی

 1. پ. ادیبی، ن. تورنگ، ” تاثیر ظرفیت توربین گاز بر سیستم تولید همزمان برق و آب در اقلیم گرم و مرطوب”، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، یزد، ایران، دانشگاه یزد، ۷-۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 2. Sheikhi Fini, P. Adibi, M. Parsa Moghaddam, M. K. Sheikh-El-Eslami, “Energy Resource Portfolio Support Scheme Design for Sustainable Energy Development”, ۲۰۱۵ International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering (SEEE2015), Bangkok, Thailand, October 25-26, 2015
 3. Adibi, M.R. Ansari, E. Salimi, B. Habibpour, S. Jafari, “Numerical Modeling of Two- Phase Flow in Long Horizontal Channel to Determine Slug Frequency Using PFM”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014
 4. R. Ansari, E. Salimi, B. Habibpour, P. Adibi, S. Jafari, “Numerical Simulation of Bubble Rise and Bubble Shape Deformation Using VOF- PLIC Method”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014
 5. R. Ansari, B. Habibpour, E. Salimi, P. Adibi, S. Jafari, “Numerical Simulation of Effect of Pressure and Channel Inclination on Two- Phase Gas- Liquid Slug Flow”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014
 6. Jafari, M.R. Ansari, P. Adibi, B. Habibpour, E. Salimi, “Numerical Simulation of Butanol Drop Impact and Splashing on a Pre- Existing Liquid Film”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014
 7. Adibi, M.R. Ansari, S. Jafari, B. Habibpour, E. Salimi, “Slug Initiation Evaluation in Long Horizontal Channels Experimentally”, International Conference on Fluid Mechanics and Applications (ICFMA 2014), Istanbul, Turkey, 27-28 January, 2014
 8. Jafarian, M. Tatar, P. Adibi, “Thermo- Economic Evaluation of a Cogeneration Process Integrating a Gas Turbine with Intake Air Cooling and Hybrid Thermal/ Membrane Desalination”, IDA World Congress on Desalination and Water Reuse, Tianjin, China, 20-25 October, 2013
 9. س. جعفری، پ. ادیبی، م. ر. انصاری، “پیش‌بینی سرعت و طول اسلاگ در کانال‌های افقی به روش عددی”، پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، تهران، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 10. پ. ادیبی، م. ر. انصاری، “تسخیر ناپایداری اسلاگ در جریان دو فازی گاز- مایع در کانال افقی با استفاده از PFM”، پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2013، بندرعباس، ایران، دانشگاه هرمزگان، ۲۷- ۲۹ آذر ۱۳۹۲
 11. پ. ادیبی، م. ر. انصاری، “تعیین فرکانس اسلاگ در جریان دو فازی گاز- مایع در کانال افقی طویل به روش تجربی”، پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2013، بندرعباس، ایران، دانشگاه هرمزگان، ۲۷- ۲۹ آذر ۱۳۹۲
 12. ا. سلیمی، ب. حبیب‌پور، م. ر. انصاری، پ. ادیبی، “شبیه‌سازی رژیم‌های جریان دو فازی گاز- مایع در کانال افقی”، پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2013، بندرعباس، ایران، دانشگاه هرمزگان، ۲۷- ۲۹ آذر ۱۳۹۲
 13. ع. جعفریان دهکردی، پ. ادیبی، م. ص. ابراهیمی، “بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی فناوری تولید همزمان شامل سیکل ترکیبی مجهز به سیستم خنک‌کن هوای ورودی و هیبرید نمک‌زدایی حرارتی/ غشایی”، کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب، تهران، ایران، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، ۳۱ خرداد تا اول تیر ۱۳۹۱
 14. ب. قدیری دهکردی، پ. ادیبی، “کاهش آلودگی موتور دوسوخته کاربراتوری با تغییر در طراحی میکسر”، اولین کنفرانس نوآوری در صنعت خودرو، تهران، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۲۷-۲۸ مهر ۱۳۸۷
 15. ب. قدیری دهکردی، پ. ادیبی، “شبیه‌سازی عددی جریان در میکسر موتور دوسوخته کاربراتوری و ارائه راهکار جهت کاهش افت توان آن”، اولین کنفرانس ملی CNG و نمایشگاه صنایع وابسته، تهران، ایران، هتل المپیک، ۱۲- ۱۳ مرداد ۱۳۸۷

افتخارات تحصیلی

 1. کسب رتبه ۳ در پذیرش در مقطع دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۸۹
 2. کسب رتبه ۱۸۷ از بین بیش از ۱۰۰۰۰ داوطلب آزمون سراسری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در سال ۱۳۸۴
 3. کسب رتبه ۱۰۹ منطقه ۲ گروه ریاضی از بین بیش از ۲۰۰۰۰۰ داوطلب آزمون سراسری دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۹
 4. راهیابی به مرحله دوم کشوری المپیادهای علمی ریاضی، فیزیک و شیمی در سال تحصیلی ۱۳۷۷-۱۳۷۸ (سوم دبیرستان)
 5. کسب رتبه اول استانی مسابقات علمی در سال تحصیلی ۱۳۷۷-۱۳۷۸ (سوم دبیرستان)
 6. کسب رتبه اول استانی مسابقات علمی در سال تحصیلی ۱۳۷۶-۱۳۷۷ (دوم دبیرستان)
 7. کسب رتبه سوم استانی مسابقات علمی در سال تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۶ (اول دبیرستان)

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 1. جریان‌های چند فازی
 2. سیستم‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی
 3. انرژی‌های نو

سوابق اجرایی

 1. مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان- بهمن ۱۳۹۳ تاکنون
 2. سرپرست معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری هرمزگان- مرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
 3. سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان- مرداد ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳

سوابق علمی- اجرایی

 1. عضو کمیته تدوین استاندارد “اندازه‌گیری سرعت مایع در کانال‌های روباز- طراحی، انتخاب و استفاده از جریان سنج‌های الکترومغناطیسی”
 2. عضو کمیته تدوین استاندارد “وسیله‌های اندازه گیری طول برای مصارف عمومی”
 3. دبیر کمیته انتشارات سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- آبان ۱۳۹۵
 4. عضو هیئت امنای پژوهش سرای دانش آموزی ولایت ناحیه ۲ بندرعباس
 5. عضو هیئت امنای پژوهش سرای دانش آموزی شهید قاسمی ناحیه ۱ بندرعباس
 6. عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی- مهر ۱۳۹۵
 7. عضو کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع- خرداد ۱۳۹۵
 8. عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع- خرداد ۱۳۹۴

سوابق فنی

 1. پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۲ طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان
 2. مهندس مکانیک شرکت پالایش نفت بندرعباس- اداره مهندسی عمومی- مرداد ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۹
 3. کارآموزی ۲ در شرکت فراب (وابسته به وزارت نیرو و پیمانکار اصلی نیروگاه‌های آبی)– واحد مدیریت مهندسی تاسیسات مکانیکی- تابستان ۱۳۸۳
 4. کارآموزی ۱ در شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان (نیروگاه حرارتی بندرعباس)- اداره تعمیرات توربین- تابستان ۱۳۸۲

تماس

آدرس پستی:

بندرعباس- کیلومتر ۹ جاده میناب- دانشگاه هرمزگان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک-
تلفن: ۱۱-۰۷۶۳۳۷۱۱۰۰۰

بندرعباس- خیابان ابن سینا، جنب ساختمان شماره ۲ مسکن و شهرسازی- پارک علم و فناوری هرمزگان- مرکز رشد واحدهای فناور- تلفن: ۱۷-۰۷۶۳۳۳۳۴۰۱۶

 

پست الکترونیکی: adibi@hormozgan.ac.ir