گزارش تصویری اولین تور دانش آموزی 1401

اخبار پارک
22 فروردین 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری اولین تور دانش آموزی 1401

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان