گزارش تصویری نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان با پارک علم و فناوری با محوریت شعار سال

اخبار پارک
21 فروردین 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان با پارک علم و فناوری با محوریت شعار سال

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان