گزارش تصویری بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از برج فناوری هرمز

اخبار پارک
17 فروردین 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از برج فناوری هرمز

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان