اولین جلسه” بستر سازی برای شناسایی و جذب نخبگان و نوآوران” برگزار گردید

اخبار پارک
23 اسفند 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
اولین جلسه” بستر سازی برای شناسایی و جذب نخبگان و نوآوران” برگزار گردید

اولین جلسه مشترک مرکز رشد پارک علم و فناوری با همیاران نوآوری با موضوع “بستر سازی برای شناسایی و جذب نخبگان و نو آوران” برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان؛ محمدهادی نیکوفکر گفت در این جلسه ضمن ارائه عملکرد پارک علم و فناوری گفت: یکی از اهداف پارک های فناوری کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش‌محور می باشد.

وی افزود: از دیگر کارکردهای پارک های فناوری حمایت ازایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و حمایت از موسسه‌ها و شرکت‌های تحقیقاتی و  مهندسی نوآو،‌ با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی می باشد.

مدیر مرکز جامع رشد تصریح کرد: سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوربه منظور کمک به رشد آنها نیز از جمله وظایفی است که برای ما تعرییف شده است.

نیکو فکر گفت: هم افزایی با مجموعه های مردمی مثل بسیج و سپاه و استفاده از ظرفیت های آنها می تواند گام های موثری در تحقق اهداف و کارکردهای پارک های فناوری باشد.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر افزایش همکاری های مجامع مردم محور با پارک ها و مراکز دانشگاه و علمی گفت: این اهداف محقق نمی شود مگر با دخالت مستقیم مردم در شکل گیری آنها.

انتهای پیام.

blank blank blank blank blank

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان