اولین دورهمی سالانه اکوسیستم کارآفرینی هرمزگان به روایت تصویر

اخبار پارک
20 اسفند 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
اولین دورهمی سالانه اکوسیستم کارآفرینی هرمزگان به روایت تصویر

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان