گزارش تصویری بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از برج فناوری هرمز

اخبار پارک
17 اسفند 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از برج فناوری هرمز

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان