گزارش تصویری بازدید سفیر ژاپن از برج فناوری هرمز

اخبار پارک
03 اسفند 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری بازدید سفیر ژاپن از برج فناوری هرمز

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان