گزارش تصویری بازدید احمد سبحانی از برج فناوری هرمز

اخبار پارک
29 بهمن 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری بازدید احمد سبحانی از برج فناوری هرمز

گزارش تصویری بازدید احمد سبحانی از برج فناوری هرمز.

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان