ایده شو”کشت بافت گیاهی” توسط شتابدهنده ژاتاک برگزار می شود

فراخوان ها
17 بهمن 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
ایده شو”کشت بافت گیاهی” توسط شتابدهنده ژاتاک برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان