وبینار هوشمند سازی سازمان توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود

دوره ها
17 بهمن 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
وبینار هوشمند سازی سازمان توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان